Arbejds- og værdigrundlag

Tryghed og udfordring

I terapi lægger man en del af sit liv i en andens hænder. Man er derfor i starten ofte usikker på det, man har indladt sig på, samtidig med at man brændende ønsker sig den hjælp, man har opsøgt. Derfor lytter jeg nøje til den enkeltes ønsker, og sikrer at vi er enige om, hvad hver enkelt ønsker hjælp til at forandre.Jeg ser det som min opgave at skabe en tryg ramme omkring hver enkelt person, når han/hun skal finde sin vej. Jeg søger hele tiden at finde den rette balance mellem tryghed, støtte og udfordring og med respekt for den enkeltes tempo.

Personlig proces og nærvær

Terapi handler om at få hjælp til at turde se og mærke det, som man indeholder af følelser og kropslige fornemmelser, og om at kunne rumme disse følelser og sansninger.Terapi er en personlig proces, og kræver derfor en personlig tilstedeværelse af terapeuten. Det er vigtigt, at vi passer sammen. Det skal vi begge tage stilling til. Jeg er din ledsager på en rejse, du ikke har prøvet før, og det skal du have tillid til at jeg kan honorere.

At finde mening

Ofte opsøger man terapi, fordi man har det skidt eller er træt af nogle handlemønstre, som hele tiden blokerer for at man kan komme videre. I terapien søger jeg at skabe et samarbejde om at finde meningen bag ved de mønstre, som den enkelte praktiserer og som er med til at skabe problemer. F.eks. kan det være vanskeligt at forstå at man på den ene side føler man elsker sin kæreste og ikke vil være ham/hende foruden og på den anden side ikke tør give sig hen til ham/hende, men derimod flygter når nærheden nærmer sig.Hvad er meningen med det? Eller hvad er det der gør at den deprimerede ikke går efter sine drømme? Eller at den ensomme ikke går ud og møder mennesker? Hvis man forstår den mening, der ligger bag ved ens adfærd og handlinger er det ofte lettere at ændre disse mønstre, og man opdager at den mening hørte fortiden til og ikke nutiden.

At leve med sine vilkår

Terapien går ud på at finde de mest livgivende og hensigtsmæssige måder at leve med de vilkår, der nu er givet én – det gælder både dem, der stammer fra ens opvækst og herkomst, og de begivenheder, man i øvrigt er stødt på gennem livet. At leve med sine vilkår vil sige at se dem i øjnene og rumme dem. Nogle af vores vilkår har vi ikke lyst til at se i øjnene, og vi udvikler derfor kompenserende adfærds- og handlemønstre. I ethvert menneske er der et spændingsfelt mellem det, man er klar til at se i øjnene og rumme, og det man ikke er klar til at rumme endnu, og det er heri udviklingspotentialet er. Jo mere man er i stand til at leve med sine vilkår og ikke skal kæmpe for at holde dem skjult, jo mere er man i stand til at være til stede i nuet og åbne sine sanser for ens egne lyster og behov og for andres tilstedeværelse.