Parterapi

Parterapi tilbydes samlevende og ægtepar, der ønsker at løse problemer i deres forhold eller ønsker at skabe større kvalitet i deres forhold.

Parterapi kræver mod og beslutning. Mod til at se i øjnene overfor hinanden, at man ikke kan finde ud af det og mod til at beslutte at gøre noget ved det.

Et par kan få noget ud af at gå i parterapi hvis de ønsker

 • mere livfuldhed
 • bedre kommunikation og forståelse
 • mere nærvær og intimitet
 • afklaring af ønsker og forventninger til hinanden
 • hjælp til at komme over utroskab og andre følelser af svigt
 • hjælp til at løse familiemæssige vanskeligheder, sammenbragte børn o.l.
 • afklaring af deres forhold
 • afdækning af personlige problemstillingers indvirkning på forholdet

Problemer i parforhold fremtræder på mange måder – skænderier, manglende kontakt og intimitet, oplevelse af svigt, uenighed om prioriteringer og fællesskab osv. Den ene eller begge trækker sig, eller skænderier tiltager, man ved hvad den anden vil sige, og hvad han/hun mener, og man lytter meget lidt til hinanden.I stedet handler og reagerer man efter sin faste mening om den anden, og forholdet føles ufrit og fastlåst. Ofte fører sådanne tilstande til, at man udnævner den anden til den skyldige, og man ønsker at lave hinanden om.

Parterapi handler om

 • at komme til at se sig selv og den anden klart igen – hvad var det, der tiltrak jer ved hinanden, hvad er det den enkelte gerne vil have
 • at tage ansvar for sin del af det fælles liv og for at blive i forholdet
 • at skabe en klar kommunikation, hvor der både tales og lyttes
 • at forhandle om vilkårene for samlivet
 • at afklare hvorvidt forholdet skal bestå
 • at forstå hvordan ens egne reaktioner er med til at skabe den andens
 • at erfare, at man ved selv at lave noget om inspirerer den anden til det samme

Muligheden i parterapi er, at man får et langt mere rummeligt og afklaret parforhold. Parterapi er ikke en garanti for at forholdet kan opretholdes. Selv om det måske ikke lykkes at fastholde forholdet, skabes der ofte en større afklaring mellem parterne.

I parterapi arbejder jeg med relationen og kontakten mellem parterne og med reaktionerne på hinanden.